αόριστος: Griekse grammaticaworkshop

Griekse grammaticaworkshop – παρατατικός και υποθετικός λόγος

Het werkwoord is de baas van de zin, en vertelt iets over wie, wat en wanneer iemand iets aan het doen is, en soms zelfs hoe. In deze workshop staat een vorm van de verleden tijd centraal: de onvoltooide tijd in het Nederlands, αόριστος in het Grieks.

Wil jij de werkwoordsvervoegingen opfrissen of tot in de puntjes beheersen, en de παρατατικός oefenen in verschillende situaties (‘Wat deed je graag toen je kind was?’?) In deze sessie van twee uur nemen we de regels nog eens door, laten we veel voorbeelden zien en krijg je oefeningen om aan je vaardigheden te werken. Ook gaan we aan de slag met hypothetische zinnen (‘Τι θα έκανες αν?’).

Klik hier om een passe-partout te kopen!

Τα λέμε στις 21 Μαΐου!

More Greek?

icon_mail icon_phone facebook twitter instagram linkedin youtube curl icon_location icon_close icon_clock icon_calender icon_arrow-black icon_arrow-white dropdown icon_min icon_plus placeholder books France_02 calendar clock location Created with Sketch.