ο ενεστώτας – Griekse grammaticaworkshop

Griekse grammaticaworkshop – ο ενεστώτας

Het werkwoord is de baas van de zin, en vertelt iets over wie, wat en wanneer iemand iets aan het doen is, en soms zelfs hoe. In deze workshop staat de tegenwoordige tijd (ενεστώτας) centraal.

Wil jij de werkwoordsvervoegingen opfrissen of tot in de puntjes beheersen, en over de tegenwoordige tijd praten in verschillende situaties? (‘Wat doe je nu?’ Maar ook: ‘Wat doe je vaak, nooit of meestal?’) In deze sessie van twee uur nemen we de regels nog eens door, laten we veel voorbeelden zien en krijg je oefeningen om aan je vaardigheden te werken.

Τα λέμε στις 2 Οκτωβρίου!

Lees meer over onze reizen naar Griekenland:

icon_mail icon_phone facebook twitter instagram linkedin youtube curl icon_location icon_close icon_clock icon_calender icon_arrow-black icon_arrow-white dropdown icon_min icon_plus placeholder books France_02 calendar clock location Created with Sketch.