Collegereeks "Over oude talen"

Over oude talen

In deze lezingenreeks komen zeven verschillende talen uit het antieke mediterrane gebied aan de orde. De vragen die per lezing centraal staan, zijn: welke mensen spraken de taal? In welke periode(s) werd de taal gesproken? Wat zijn daarvoor de bronnen? Aan de hand van voorbeelden en teksten licht iedere spreker toe hoe de taal werd gebruikt. We beginnen met het Assyrisch, een taal die werd gesproken in het Assyrische rijk met als hoofdstad Babylon. De Hettieten hadden een groot rijk in Anatolie, waar nu Turkije ligt, en hadden een levendige correspondentie in spijkerschrift. Hiëroglyfen vormen de bron voor de Egyptische taal, die werd gebruikt in Egypte. Vervolgens komen de Grieken aan de orde, met een grote variëteit aan tijden en dialecten, van het Minoïsche Kreta tot aan de Romeinse en Byzantijnse periode. Latijn was de wereldtaal die werd gesproken in het Romeinse rijk en tot op de dag van vandaag wordt gebezigd in het Vaticaan. We sluiten de reeks met Hebreeuws. Niet alle perioden en gebruiken komen aan de orde, vanwege de vaak grote gebieden en tijden die de talen bestreken, maar de sprekers belichten vanuit de invalshoek die zij zelf kiezen het praktisch gebruik van de oude wereldtalen.

Uw moderator: Diederik Burgersdijk, docent klassieke talen aan Cartesius Lyceum en Radboud Universiteit.

Locatie: Muiderstraat 24

met dr. Willemijn Waal, universitair docent Hettitologie aan de Universiteit Leiden. Gespecialiseerd in de schriftsystemen van het Nabije Oosten.

€17,50

Rooster

  • vrijdag 21 oktober 2016, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, vrijdag 21 oktober: Hetitisch

Met dr. Frans Wiggerman, assyrioloog.

€17,50

Rooster

  • 11 november 2016, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, vrijdag 11 november: Assyrisch

Met dr. Ben Haring, universitair docent Egyptologie aan de Universiteit van Leiden.

€17,50

Rooster

  • 9 december 2016, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, vrijdag 9 december 2016: Hiëroglyfen

Met drs. Marco Poelwijk, docent klassieke talen aan het Barlaeusgymnasium te Amsterdam. Gespecialiseerd in de Griekse taal en literatuur van de (voor-)klassieke periode, en het gebruik van de Griekse taal in de literatuur van het Romeins imperium.

€17,50

Rooster

  • 3 februari 2017, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, vrijdag 3 feb: Oud-Grieks

Al tientallen eeuwen worden in het Nabije Oosten nauw verwante talen gesproken, geschreven in een grote verscheidenheid aan schriften. Eén van die talen heeft een verspreiding beleefd die ver boven het regionale uitgaat: na de dood van de profeet Muhammad in 632 werd overal in het Islamitische rijk, van Andalusië tot Centraal Azië, het Arabisch ingevoerd. Tegenwoordig wordt het Arabisch in vele varianten als moedertaal gesproken in de Arabische wereld. Daarnaast vervult het Standaard Arabisch als taal van de Qur'an een belangrijke rol voor alle moslims.

Met Prof. dr. Kees Versteegh.

€17,50

Rooster

  • 3 februari 2017, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, vrijdag 3 maart 2017: Arabisch

De Latijnse taal (lingua latina) is de taal van de Latini ‘Latijnen’, bewoners van de landstreek Latium (nu Lazio) in Italië. De bekendste stad in dat gebied was Roma ‘Rome’ en de inwoners heetten Romani ‘Romijnen’. Met de expansie van Rome en het Romeinse rijk werd het Latijn de voertaal van steeds meer inwoners van het rijk. In grote delen van Zuidwest Europa worden talen gebruikt die als dochters van het Latijn kunnen worden beschouwd, o.a. het Frans en het Italiaans, maar ook het Roemeens.
In zijn lezing zal Prof. Pinkster ingaan op de bronnen van onze kennis van het Latijn, op de uitspraak, opvallende kenmerken van de zinsbouw, de relatie met de dochtertalen, de voornaamste soorten van teksten en hun invloed op de hedendaagse beschaving. Ook besteedt hij aandacht aan de geletterdheid van de bevolking en de wijze van communiceren.

Met Prof. dr. Harm Pinkster.

€17,50

Rooster

  • 7 april 2017, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, vrijdag 7 april 2017: Latijn

Met Prof. dr. Irene Zwiep

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 12 mei, 20:00-22:00

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 12 mei: Hebreeuws

Wilt u alle colleges volgen? Dan betaalt u slechts €99,-

€99,-

Rooster

Lesmateriaal

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Hele reeks