Over Oude Talen - Luwisch - Taalhuis Amsterdam

Over Oude Talen – Luwisch

Het Luwisch is een Anatolische taal die in Anatolië en Syrië van ongeveer de zestiende tot de achtste eeuw voor Christus werd geschreven, en wel in twee schriften: het spijkerschrift en het Anatolische hiëroglyfenschrift. Verreweg de meeste teksten in het Luwisch zijn historische inscripties, en daarnaast zijn er kleinere groepen met rituele teksten en andere tekstgenres.

Uw spreker: Joost Hazenbos
Uw moderator: Lieke Rademakers

Vrijdag 3 juni om 20:00, Muiderstraat 24.

icon_mail icon_phone facebook twitter instagram linkedin youtube curl icon_location icon_close icon_clock icon_calender icon_arrow-black icon_arrow-white dropdown icon_min icon_plus placeholder books France_02 calendar clock location Created with Sketch.