Collegereeks "Over oude talen"

Over oude talen

In deze lezingenreeks zijn zeven verschillende talen uit het antieke mediterrane gebied aan bod gekomen.
In 2018 volgt een nieuwe reeks. De vragen die per lezing centraal staan, zijn: welke mensen spraken de taal? In welke periode(s) werd de taal gesproken? Wat zijn de bronnen? Aan de hand van voorbeelden en teksten licht iedere spreker toe hoe de taal werd gebruikt.
Uw moderator: Diederik Burgersdijk, docent klassieke talen aan Cartesius Lyceum en Radboud Universiteit.
Locatie: Muiderstraat 24

Hieronder vindt u alle data en talen voor 2018. Kijk hier naar de voorgaande colleges of lees bijvoorbeeld de presentatie van Irene Zwiep nog eens na: Hebreeuws.

Kies je niveau

Koptisch met Prof. Dr. Jacques van der Vliet

Het Koptisch is een taal van paradoxen. Het is Egyptisch, maar ziet eruit als Grieks. Belangrijke vroegchristelijke bronnen, zoals het Evangelie van Thomas of de Kephalaia van Mani, zijn uitsluitend in het Koptisch bewaard gebleven, maar niet oorspronkelijk in die taal geschreven. En het Koptisch is tot op de huidige dag belangrijk als de traditionele taal van de Kopten, maar geen van de talrijke Egyptische christenen spreekt het. Op deze avond wordt ingegaan op het Koptisch als taal, een taal die verschilt van zowel het klassieke Egyptisch van de hiërogliefen als van het Grieks, maar ook op de culturele betekenis die het gebruik van het Koptisch in de verschillende fasen van zijn geschiedenis heeft gehad.

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 26 januari 2018: 20:00-21:45

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 26 januari 2018: Koptisch

Aramees met Prof. dr. H. Gzella

Het Aramees neemt een bijzondere plaats in onder de talen van de oudheid, want het is niet gerelateerd aan één bepaalde cultuur en juist daarom nog steeds springlevend. Sinds maar liefst drieduizend jaar wordt het in tal van gesproken en geschreven verschijningsvormen ononderbroken gebruikt: nu nog steeds als identiteitsbepalende moedertaal van minderheden overal ter wereld en als uitdrukkingsmiddel van godsdienst, literatuur en publieke representatie van verschillende culturele gemeenschappen; in de vijftienhonderd jaar tussen de wereldrijken van het oude Nabije Oosten en de komst van de islam ook als invloedrijke taal van boekhouding en recht. De geschiedenis van het Aramees vanaf zijn eerste documentatie omstreeks 850 v.Chr. in Syrië tot nu toe is dé rode draad die continuïteit en breuken in plaatselijke samenlevingen, overkoepelende politieke systemen en mondiale religieuze tradities illustreert. Het is weinig bekend maar onlosmakelijk verbonden met de cultuurgeschiedenis van de wereld, zodat het overal opduikt, ook in Nederland.

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 23 februari 2018: 20:00-21:45

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 23 februari: Aramees

Elamitisch met Dr. Henkelman

Het Elamitisch werd vanaf minstens 2300 v.Chr. tot zeker 500 v.Chr. gesproken in het Zuidwesten van Iran; mogelijk waren er zelfs kleine gemeenschappen die de taal tot rond het begin van het 2e millennium van onze jaartelling spraken. Elamitisch valt op omdat het een geïsoleerde taal is, dus zonder (bekende) verwante talen. Dit bemoeilijkt vooral de studie van de woordenschat, terwijl de grammatica van het Elamitisch inmiddels redelijk bekend is. Teksten in Elamitisch spijkerschrift reiken terug tot in het late derde millennium v.Chr. maar vinden hun hoogtepunt in de Midden-Elamitische periode (1500-1000). Uit deze tijd zijn bouw- en wijinscripties bekend uit Susa en andere steden, die een bijzonder licht werpen op de cultuur, religie en politieke ideologie van het rijk Elam. In latere tijd worden de Elamitische taal en het bijbehorend schrift overgenomen door de Perzen, die tot dan toe geen eigen geschreven traditie hebben. Elamitisch is de taal van de grote administratieve netwerken in het kernland van het Achaemenidisch-Perzische wereldrijk, maar wordt ook gebruikt voor de eerste echt Achaemenidische inscriptie: de grote overwinningstekst van koning Darius I te Bisotun.

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 23 maart 2018: 20:00-21:45

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 23 maart 2018: Elamitisch

Etruskisch met Dr. Bouke van der Meer

Het Etruskisch werd gesproken in Etrurië (tussen Arno en Tiber), de Po-vlakte en in de buurt van Salerno (Campanië). De oudste van ca. 11.000 inscripties dateren van ca. 700 v.C., de laatste uit Augustus’ tijd. Het alfabet is grotendeels van Griekse oorsprong. De taal is niet-Indo-Europees. Etruskisch en Lemnisch, de taal van het eiland Lemnos voor de kust van Klein-Azië, zijn onderling verwant. Dit roept vraag op naar de ethnische oorsprong van de Etrusken. Migreerden groepen uit het Aegeïsche Zeegebied/Anatolië naar Etrurië of vestigden Etruskisch zeepiraten zich op Lemnos of is er nog een andere optie? De grammatica is in grote lijnen bekend, maar de betekenis van vele woorden onbekend. Spreker behandelt de nieuwste ontdekkingen en ontwikkelingen aan de hand van enkele intrigerende case studies.

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 20 april 2018, 20:00- 21:45

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 20 april: Etruskisch

Sanskriet met Prof.dr. A. Lubotsky

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 25 mei 2018, 20:00- 21:45

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 25 mei: Sanskriet

Indo-Europees met Dr. A. Kloekhorst

Het Nederlands behoort tot de Indo-Europese taalfamilie, die de grootste ter wereld is: meer dan de helft van de wereldbevolking spreekt een Indo-Europese taal! En dan hebben we het niet alleen over het Engels, Frans en Spaans, maar ook andere grote talen als het Russisch, Hindi, Bengali en Perzisch horen tot deze familie. Wat al deze talen met elkaar gemeen hebben is dat ze afstammen van één en dezelfde moedertaal, die zo’n 5000 jaar geleden gesproken moet zijn geweest. Van deze taal bestaan geen geschreven bronnen, en toch weten we vrij goed hoe ze eruit moet hebben gezien, omdat we haar op basis van al haar afstammelingen heel precies kunnen reconstrueren: klanken, woorden en grammatica.
Tijdens deze avond zullen we kijken naar hoe zo’n reconstructie in zijn werk gaat; hoe is het Indo-Europees ‘ontdekt’? Waar en wanneer is de moedertaal precies gesproken geweest? Hoe heeft die taal zich over grote delen van de wereld kunnen verspreiden?

€17,50

Rooster

  • Vrijdag 15 juni, 20:00-21:45

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Vrijdag 15 juni 2018: Indo-Europees

Alle lezingen

U kunt uiteraard ook de hele reeks volgen!

€85

Rooster

  • Alle vrijdagen

Lesmateriaal

N.v.t.

Schrijf je in voor “Over oude talen”, Hele reeks